Varför bör man skriva ett testamente?

Ett testamente är enligt den juridiska definitionen "en ensidig rättshandling genom vilken en person förordnar om sin kvarlåtenskap." Handlingen är legal där en person berättar hur dennes efterlämnade egendom ska fördelas efter personens bortgång.

Det som står i testamentet träder i kraft först när personen är död så det går att ändra i ditt testamente när du vill. 

Vem ärver mig om inte testamente finns?

Avlider du och inte har en make/maka så fördelas din kvarlåtenskap enligt de regler i Ärvdabalken som kallas arvsordningen.. Gar du barn och barnbarn så är dessa så kallade bröstarvingar. De är de som äver dig i första hand. 

Om den avlidne saknar såväl make som arvingar enligt arvsordningen tillfaller kvarlåtenskapen Allmänna arvsfonden.

Varför ska jag skriva ett testamente?

Den största anledningen till att skriva ett är om du vill  sätta den legala arvsordningen ur spel helt eller delvis genom att till exempel undanta vissa släktingar från arvsrätt. Det kan även vara att du vill testamentera hela eller del av sin kvarlåtenskap till en specifik person eller en ideell organisation.

Ett annat viktigt skäl att upprätta testamente är att man önskar sätta upp vissa villkor för den som ärver, exempelvis att den egendom som barn ärver ska vara enskild egendom för dem i deras äktenskap eller samboförhållande.

Bra saker att tänka på när du ska skriva ditt testamente

  • Upprätta en lista över det du äger.
  • Försök att uppskatta värdet av dina tillgångar i pengar.
  • Fundera på vem eller vilka du vill inkludera i ditt testamente.
  • Fundera på om du vill inkludera en gåva till ett ideellt ändamål.
  • Få testamentet bevittnat.
12 May 2023