Har du koll på lagar och regler?

När det gäller lagar och regler och juridik så är de flesta inte så insatta i vad som gäller. Det är först när man kanske har drabbats av något och får hjälp, eller att man är på fel sida av lagen som man får lite mer koll. En sak som finns, är brottsbalken. Den består av tre delar och i denna lagstiftning så regleras påföljder, alltså vad för straff det blir för olika saker. Den innehåller den viktigaste straffrättsliga lagstiftningen, som till exempel våldsbrott, förmögenhetsbrott och sexualbrott. Utöver brottsbalken finns flera andra strafflagar, som till exempel narkotikastrafflagen och miljöbalken. I lagboken går det att få fram vad som ger vad, när det gäller straff. Dock kan det vara svårt för en lekman att förstå alla delar, men du kan vända dig till en jurist om du har frågor kring specifika saker. 

Tolka lagen

Även om lagboken är fylld med lagar och regler så som brottsbalken, så är det inte alltid så lätt att veta hur lagen ska tolkas. Det gäller att förstå lagens innebörd. Grejen är ju att de svenska lagar och regler skrevs för länge sedan och är fortfarande kvar som de skrevs då, alltså på gammaldags svenska. Lagarna är även vaga, så de kan tolkas lite hur som. Det gäller att verkligen vara insatt. Om du vill ha hjälp med det juridiska och tolka något, så är det därmed bra att vända dig till en advokat eller en jurist. 

15 May 2020