Kassasystem för företagare

Även företagare skriver testamente och att då ha ett företag som fungerar som det ska, med rätt sorts kassasystem är ett måste. Om du försvinner och låter någon ärva dig, så ser ett bra kassaregister till att dina arvtagare kan fortsätta driva din firma på samma sätt och redovisa allt, även om de inte varit med från start. Alla företagare och alla som bedriver någon form av näringsverksamhet måste ha ett kassasystem. På kassasystem.me finner du ett kassasystem som är bra och som hela tiden utvecklas för att bli ännu bättre. Så har du en butik, eller kanske driver du ett litet hotell är en torghandel, så ska du satsa på ett kassasystem från Ancon.

Kassaregister som håller hög kvalitet

På kassaregister.me hittar du Ancons olika typer av kassaregister de har även ett smart paket som heter Ancon All Inclusive och innefattar:

  • Hårdvara
  • Mjukvara
  • Support

Du får garantier på hårdvaran, och går det sönder, så byts det ut. Mjukvaran har fria uppdateringar. Support finns tillgänglig, dygnet runt, året runt om du behöver assistans av något slag.

Att ha certifierade kassaregister

På DN.se så var eet så att 2009 hade enbart 3000 av 200 000 näringsidkare anmält till Skatteverket att de bytt ut till certifierade kassaregister. Skatteverket har sagt att alla handlare, måste ha ett certifierat kassaregister för att undvika att någon manipulerar inkomstuppgifter. Är du en företagare eller handlare och inte har denna apparat så riskerar du böter på 10 000 svenska kronor!

6 Jun 2015